کیش

کیش

دیدنی های کیش

1398/3/26
یکشنبه
کمی تا قسمتی ابری
بیشینه: 36
کمینه: 34
رطوبت: 58 %
فشار هوا: 999.62 hpa
دوشنبه
1398/3/27
ابر پراکنده
ابر پراکنده
35
33
سه شنبه
1398/3/28
کمی تا قسمتی ابری
کمی تا قسمتی ابری
35
31
چهارشنبه
1398/3/29
آسمان صاف
آسمان صاف
36
33
پنج شنبه
1398/3/30
آسمان صاف
آسمان صاف
34
33
جمعه
1398/3/31
آسمان صاف
آسمان صاف
33
32
شنبه
1398/4/1
آسمان صاف
آسمان صاف
34
33