کنسرت کیش

کنسرت کیش را از دست ندهید!

کیش را باید جزیره موسیقی دانست؛ پس از آنکه این جزیره به مسیر توسعه افتاد، از هر گوشه‌اش صدای سازی و آوازی به گوش می‌رسد. اگر مقصدتان برای تفریح و فراغت، این جزیره کوچکِ دوست‌داشتنی است، حتما خودتان را به یک کنسرت کیش برسانید؛ شنیدنِ…