سینما 6 بعدی کیش

سینما 6 بعدی کیش

درباره سینما 6 بعدی کیش

در جزیره کیش، سینما 6 بعدی می‌تواند پیوند میان تصویر و هیجان را برایتان ملموس کند. در این سینما، با حرکت صندلی، نور، باد و طوفان همراه خواهید شد چراکه بعد ششم این سینما، تجربه‌ای متفاوت از تصویر و مکان آن در فیلم است. وقتی در این سینما هستید، اگر در صحنه‌ای از فیلم هوا سرد شود، سینما هم سرد خواهد شد، اگر باد بیاید، شما روی همان صندلی سینما باد را احساس خواهید کرد. چشیدن طعم واقعی تصاویر در این سینما هیجان را به شما هدیه می‌کند.

آدرس: استان هرمزگان، جزیره کیش، اسكله تفريحي جديد، جنب رستوران توتي فروتي